Arrangementen

 

Arrangeren en Componeren

Ik kan mijzelf het beste uitdrukken in muziek. Muziek is mijn taal. Mijn biografie schreef ik dan ook voor symfonieorkest met als titel ‘een zakje met zilveren steentjes’ (alleen op verzoek te beluisteren).
Ik ben geboren, net als velen, met de gave om muziek te kunnen creëren. Ik hoor altijd muziek en kan het ook opschrijven. Ik heb deze gave pas goed kunnen ontwikkelen tijdens de lessen van Wim Dirriwachter en Rob Smit in het kader van mijn studie. De ontwikkelde vaardigheden én een enorme luisterervaring zijn de basis voor mijn schrijfstijl.

Het ensemble waarvoor ik arrangeer is altijd het uitgangspunt en niet het muziekstuk zelf. Ik vind het belangrijk dat stemmen hun volle kracht kunnen blijven houden en dat iedere stem afzonderlijk ook een interessante partij heeft. Ik schrijf liedjes in opdracht het liefst op basis van een aangeleverde tekst. Voor tekst kan ik eventueel ook zorgen.

Voor de notatie van muziek gebruik ik het programma Sibelius.

Ik arrangeerde in opdracht stukken voor koren waarvan ik dirigent was en ben zoals ‘Homomannenkoor Zangzaad’, ‘ Vals Alarm musicaltheater’, ‘ Zingen & Zo’, ‘Cantare Trottoire’ en ‘De Dames’.
Voor opdrachten en informatie kunt u contact met me opnemen.